29 říjen 2013

Volkswagen zvítězil v testu ADAC EcoTest

Volkswagen zvítězil v testu ADAC EcoTest

2013-10-24 

Volkswagen obstál na výbornou v testu ADAC EcoTest se svými modely na stlačený zemní plyn Golf TGI BlueMotion a eco up! a s elektromobilem e-up!. Volkswagen v testu dosáhl dosud nevídaného bodového zisku. To potvrzuje fakt, že vozidla s pohonem na zemní plyn a elektromobily hrají v oblasti ochrany životního prostředí první ligu.

Modely Volkswagen Golf TGI BlueMotion a eco up! na stlačený zemní plyn a elektricky poháněný e-up! otvírají novou kapitolu v historii hodnocení vlivu sériově vyráběných automobilů na životní prostředí. Za názvem "ADAC EcoTest" se ukrývá jeden z nejnáročnějších emisních testů. ADAC EcoTest je již od roku 2003 etalonem realistického hodnocení vlivu motorových vozidel s nejrůznějšími druhy pohonu na životní prostředí.

Celkový výsledek testu ADAC EcoTest se skládá z různých měření. Nezávisle na třídě vozidel jsou hodnoceny například emise výfukových plynů, mezi něž patří například oxid uhelnatý (CO), nespálené uhlovodíky (HC), oxidy dusíku (NOx) a pevné částice (PM), přičemž jejich měření probíhá v jízdních cyklech blízkých realitě, částečně se zapnutou klimatizací. V kategorii emisí, pro něž existují legislativní limity, obdržely modely eco up! na stlačený zemní plyn i e-up! s čistě elektrickým pohonem nejvyšší počet 50 bodů. Golf TGI BlueMotion, jehož motor spaluje rovněž zemní plyn, má na ně se 49 body jen minimální ztrátu.

Zkušební technici německého autoklubu ADAC hodnotili emise oxidu uhličitého (CO2) v závislosti na třídě vozidel a u všech tří modelů Volkswagen potvrdili výjimečně nízké hodnoty emisí. Také hodnoty spotřeby, dosažené v rámci EcoTestu v provozu blízkém realitě, byly u modelů Golf TGI BlueMotion, eco up! a e-up! jen nepatrně nad výrobcem udávanými hodnotami normované spotřeby.

Logickým důsledkem je prestižní pětihvězdičkové hodnocení pro všechny tři modely značky Volkswagen. Modely Golf TGI BlueMotion a e-up! dosáhly se 100, resp. 101 body dosud nejvyššího bodového zisku v historii EcoTestu, a kráčí tak ve stopách modelu Passat TSI EcoFuel, dalšího vozu Volkswagen s pohonem na zemní plyn, který obdržel pětihvězdičkové hodnocení poprvé v roce 2009. Předtím se ještě žádnému sériově vyráběnému vozidlu na světě nepodařilo takové hodnocení získat.

Letošní vyznamenání v testu ADAC EcoTest jsou příkladem úspěšné strategie značky Volkswagen v oblasti pohonů a paliv. Všechny tři modely se čtyřmi plnohodnotnými sedadly se chlubí extrémně nízkými hodnotami spotřeby paliva a emisí CO2. Například eco up! se spokojí s pouhými 2,9 kg zemního plynu na 100 kilometrů (emise CO2: 79 g/km), takže po načerpání plných nádrží ujede 600 kilometrů (včetně rezervní zásoby benzinu). Model Golf TGI BlueMotion zaručuje se svými nádržemi na zemní plyn a benzin dojezd přibližně 1400 kilometrů, a to při spotřebě 3,4 kg zemního plynu na 100 kilometrů (emise CO2: 92 g/km).

Elektromobil e-up!, který přijde zanedlouho na trh, je ideálním vozidlem pro cestování po městě s nulovými emisemi CO2. Nový e-up! nadchne nejen svými dynamickými jízdními vlastnostmi a vysokým točivým momentem 210 N.m, ale i nízkou spotřebou 11,7 kWh na 100 kilometrů.

Volkswagen Golf GTI

Zpět nahoru