21 červenec 2015

„V-Charge“: Volkswagen urychluje vývoj automatizovaného parkování a nabíjení elektromobilů

Volkswagen V-Charge

2015-07-15

Automatizované parkování a nabíjení elektromobilů

Volkswagen AG usiluje o vedoucí postavení v oblasti automatizované jízdy. Výhledem do blízké budoucnosti automatizovaného parkování je "V-Charge", výzkumný projekt EU, v jehož rámci vyvíjí šest mezinárodních partnerů společně nové technologie. Středem pozornosti je automatizace procesu vyhledání parkovacího místa a nabíjení elektromobilů. Vozidlo přitom nejen automaticky vyhledá volné parkovací místo, ale také nalezne volné stanoviště s nabíjecí infrastrukturou, která zajistí nabití akumulátoru vozidla indukční metodou. Po ukončení procesu nabíjení uvolní vůz automaticky nabíjecí stanoviště jinému elektromobilu a vyhledá si konvenční parkovací místo. "V-Charge" znamená "Valet Charge" a ukazuje cestu do budoucnosti inteligentního automatizovaného parkování.

Především v USA je hitem pohodlné parkování (Valet Parking), kdy je vůz zaparkován obsluhou navštíveného podniku a při odchodu je vozidlo obsluhou opět přistaveno. Časově náročné hledání parkovacího místa tím odpadá. Projekt V-Charge se nechal touto myšlenkou inspirovat a jako cíl vývoje stanovil plně automatizované vyhledání parkovacího místa ("Valet Parking") v definovaných odstavných zónách, například v parkovacích budovách.

V-Charge - Volkswagen urychluje vývoj

Scénářů, které ukazují přednosti konceptu V-Charge, je mnoho. Jeden praktický příklad z každodenního života: Dojíždějící zaměstnanec zjistí, že pravděpodobně přijede pozdě a zmešká důležitou poradu ve své firmě. Díky funkci V-Charge má možnost zastavit přímo před vchodem, vystoupit a prostřednictvím příslušné aplikace v chytrém telefonu vytvořit spojení se svým vozem. Do plně automatizovaného vozidla je přenesena digitální mapa, podle níž vůz automaticky dojede k volnému parkovacímu místu v parkovacím areálu nebo parkovací budově. Pokud se jedná o elektromobil, upřednostní systém odstavnou plochu s automatizovaným nabíjecím zařízením. Chodci, cyklisté a ostatní vozidla jsou rozpoznávány prostřednictvím integrovaných kamer a ultrazvukových senzorů. Vozidlo se díky tomu může pohybovat v tzv. "smíšeném provozu". Zvolený parkovací areál nemusí být ani uzavřený, ani není vyžadováno náročné technické vybavení.

Pokud se elektromobil blíží ke svému cíli, rozpozná systém podle lokálních senzorů, zda je přidělené parkovací místo obsazeno či nikoli. Je-li volné, zahájí vůz zcela automatický parkovací manévr a přistaví vozidlo přesně nad zařízení pro indukční nabíjení. Po ukončení nabíjecího procesu opustí vozidlo automaticky nabíjecí stanoviště a uvolní nabíjecí stanici pro další elektromobily. Pokud se řidič vrátí do parkovací budovy, přivolá si vozidlo do výchozího místa jízdy prostřednictvím aplikace V-Charge. Řidič tak vůbec nemusí vstupovat na parkoviště nebo do parkovací budovy.

Vedoucí roli v mezinárodním výzkumném konsorciu zastává švýcarská polytechnická vysoká škola v Curychu (ETH), která má na starosti vizuální lokalizaci, plánování pohybu a řízení vozidla (oblast "Autonomous Systems Lab"), jakož i kalibraci kamer, 3D rekonstrukci z kamerových obrazů a rozpoznávání překážek (oblast "Computer Vision and Geometry Lab"). Technická univerzita v Braunschweigu zpracovává problematiku správy parkovacích míst a komunikace mezi vozidly a technickým okolím ("V2I" - Vehicle-to-Infrastructure"), společnost Robert Bosch GmbH přispívá svým know-how v oblasti senzorového snímání, univerzita v Parmě se věnuje oblasti rozpoznávání objektů a Oxfordská univerzita sestavování detailních navigačních map parkovacích ploch (semantic mapping concept). Volkswagen, jako šestý partner v konsorciu, dodává technické vybavení, bezpečnostní a řídicí moduly, jakož i systémy pro statické snímání okolí, rozpoznávání objektů a automatizované parkování.

Zkušební prototyp disponuje sítí technických smyslových orgánů

Technické předpoklady jsou ponejvíce splněny. V počáteční fázi tak bylo možné použít senzorovou a kamerovou techniku, která se již dnes nalézá v sériově vyráběných vozech. Zkušební prototyp V-Charge, který vychází z modelu Volkswagen eGolf1, je za účelem automatizované jízdy vybaven hustou sítí technických prostředků pro vnímání okolí. Bezpečné snímání a rozpoznávání okolí vozidla zajišťují čtyři širokoúhlé kamery a dvě 3D kamery, dvanáct ultrazvukových senzorů, digitální mapové podklady a tzv. technologie "Car2X" pro komunikaci vozidla s infrastrukturou a dalšími objekty. Rozsah povinností technických "smyslových orgánů" je komplexní a mimořádně rozmanitý, ať se jedná o identifikaci chodců, vozidel a překážek, rozpoznávání a zjišťování rozměrů parkovacích míst nebo vytváření celkového obrazu z proudu dat v reálném čase.

V-Charge je již dnes funkční, jak dokládají průběžné testy v rámci výzkumného projektu. Lokalizace uvnitř budov, nezávislá na GPS, určování rozměrů parkovacího místa s přesností na centimetry a rozpoznávání okolí v rozsahu 360° fungují stejně spolehlivě jako reakce na chodce a vozidla nebo zohledňování provozu v podélném i příčném směru.

Volkswagen Touareg s označením "Stanley" zahájil cestu k autonomní jízdě již v roce 2005

Volkswagen se již mnoho let snaží usilovným výzkumem realizovat vizi autonomní jízdy. V roce 2005 zvítězil v soutěži "Grand Challenge" pro robotizovaná vozidla Touareg s označením "Stanley", který byl přestavěn na autonomně jezdící laboratoř ve spolupráci s kalifornskou Stanfordovou univerzitou a výzkumnou laboratoří Volkswagen Electronics Research Laboratory (USA). Dalším vývojovým stupněm byl v roce 2007 Passat "Junior", který si již tehdy klestil bez řidiče cestu velkoměstskou džunglí, a to tak úspěšně, že v soutěži "Urban Challenge" pro automatizovaná vozidla obsadil druhé místo.

V témže roce demonstrovaly své automatizované schopnosti další dva výzkumné vozy Passat s pracovními označeními "PAUL" a "iCar". Zatímco první z nich dokázal díky inteligentnímu parkovacímu asistentovi zajet bez jakéhokoli přispění řidiče (PAUL = "Parkt Automatisch Und Lenkt" - parkuje automaticky a řídí) na příčné parkovací místo, usnadnil "inteligent Car", inteligentní vůz, řidiči řízení v popojíždějící koloně nebo při monotónní jízdě na dlouhé vzdálenosti automatizovaným udržováním bezpečného odstupu od vozidla vpředu a brzděním.

V roce 2011 byl jako ideální vozidlo pro doručovací služby představen malý užitkový vůz "eT - follow me!". Zatímco řidič jde například v ulici od domu k domu a doručuje dopisy, "eT" s ostatními zásilkami jej následuje s tichým elektrickým pohonem jako dobře vychovaný pes (funkce "FollowMe") - nebo poslušně čeká na svém místě, než bude elektronicky přivolán povelem "ComeToMe".

Rovněž v roce 2011 vstoupil na jeviště automatizované jízdy výzkumný a podpůrný projekt Evropské komise "HAVE-IT" (Highly Automated Vehicles for Intelligent Transport - vysoce automatizovaná vozidla pro inteligentní dopravu), k němuž přispěla i společnost Volkswagen AG. Inženýři z Wolfsburgu vyvinuli pro model Passat Variant "dočasného autopilota", který v závislosti na jízdní situaci, okolí a stavu řidiče a systému zajistil nejvyšší možný stupeň automatizace při jízdě na dálnici a silnicích podobných dálnicím.

1Volkswagen eGolf - spotřeba elektrické energie, kWh/100 km: 12,7 (kombinovaná); emise CO2, g/km: 0 (kombinované), třída hospodárnosti: A+ *Ostatní v textu uvedené modely vozidel jsou zkušebními prototypy.

Zpět nahoru